Refererence - ukázky úpravy podkladů

10) stěrkování nivelační hmotou nesavý podklad, dlažba

stěrkování dlažby nivelační hmotou na bázi anhydritu v síle 5-20 mm

     

     

     

9) odbroušení staré stěrky, stěrkování nivelační hmotou

stěrkování nivelační hmotou na bázi anhydritu v síle 5-7 mm

     

     

8) ukázka stěrkování nivelační hmotou

stěrkování betonového potěru nivelační hmotou na bázi cementu v síle 3-4 mm

     

7) úprava podkladu

obroušení staré stěrky z betonu, penetrování, nivelační hmota, celoplošné lepení dřevěné podlahy

     

6) úprava podkladu

demontáž starého nepevného betonu, nové betonování rychlozrajícím betonem            ( vyzrání 50 mm do 24h ), stěrkování nivelační hmotou, celoplošné lepení dřevěné podlahy

     

5) šití prasklin betonu/anhydritu ( ocelové spony, epoxid sanační hmota )

 

      

4) ukázka úpravy rozpraskaného, místy houpajícího betonu

rozrušení prasklin vrtáním, aby sanační hmota lépe zatekla do prasklin

     

důkladné zalití prasklin sanační hmotou

     

tzv. šití prasklin speciálním armovacím rounem

     

armovací rouno pro celoplošné z-armování podkladu, zalívá se nivel.hmotou

      

aplikace nivelační hmoty s skelným vláknem v síle 6-8 mm

     

přebroušení nivel.hmoty, celoplošné lepení pvc

     

pořádně zaválcovat, svařit, osoklovat a je hotovo

     

3) spevnění nebo jako parozábrana na vlhký beton, 2x nátěr polyuretanovou penetrací, zásyp křemičitým pískem

 

     

2) vyrovnání podkladu nivelační hmotou ( podklad parkety )

nivelační hmota na bázi kalciumsulfátu s skelným vláknem

     

 

1) vyrovnání podkladu nivelační hmotou ( podklad beton )

nivelační hmota na bázi cementu