Pokládka podlahových krytin na podlahové topení

Pokládka  podlahové krytiny na podlahové topení:

Laminátové podlahy - vyhovují
Marmoleum,PVC - vyhovují
Vinylové podlahy - vyhovují

Dřevěné podlahy
Kombinace dřevěné  podlahy a podlahového topení je ideální při dodržení následujících podmínek.
* Použijte vícevrstvé dřevěné podlahy o tloušťce 10 - 15 mm, slabší konstrukce je při změnách teploty nestabilní, podlahy silnější než 15 mm nezaručují dobrou prostupnost tepla.
Pro orientaci uvádíme několik hodnot tzv. součinitele tepelné vodivosti K. (W.m-1.K-1)


Sendvičová parketa o síle 10 - 12 mm K = 0.06 až 0.09 - vhodná konstrukce
- dvouvrstvé parkety
- dvouvrstvá prkna

Sendvičová parketa o síle 14 - 15 mm K = 0.10 až 0.12 - vhodná konstrukce
- třívrstvé parkety
- třívrstvá prkna

Masiv o síle 18 - 22 mm. K = 0.18 až 0.20 - nevhodná konstrukce
- masivní parkety a prkna
- průmyslové mozaiky


Obecně lze říci, že doporučená hodnota součinitele tepelné vodivosti K pro užití materiálů v kombinaci s podlahovým vytápěním leží na hranici K 0.15.

 • Nepoužívejte dřeviny, které jsou citlivější na změny teploty a vlhkosti (např. buk, javor, bambus, jatoba, kempas, tigerwood), vhodné dřeviny jsou: dub, jasan, olše, teak, ořech, iroko, hevea a merbau.
 • Nejvhodnějším je systém teplovodního podlahového topení, pro jeho pozvolný náběh teploty.
 • Teplota v primárním okruhu by neměla překročit 50 stupňů Celsia.
 • Teplota nášlapné vrstvy do max. 26 stupňů Celsia.
 • Tato teplota je optimální nejen pro parkety, při vyšších teplotách je při kontaktu podlaha vnímána jako příliš teplá.
 • Pro rovnoměrné rozložení teploty musí být teplovodní hadice, příp. elektrické kabely, rozloženy rovnoměrně a to nejméně 4,5 cm pod povrchem betonu.
 • Před samotnou montáží podl. krytiny je nutné, aby podklad prošel topným cyklem, postupujte následovně:
 • TOPNÝ CYKLUS:
 • Zvyšujte teplotu v primárním okruhu o 5 stupňů Celsia denně až na max. teplotu 30 - 50 stupňů Celsia a tuto teplotu poté udržujte cca 5 - 10 dní.
 • Poté nechte teplotu klesat denně o 5 stupňů Celsia zpět na pokojovou teplotu.
 • Poté přejděte na normální topný režim.
 • Tímto je podkladní vrstva připravena k montáži  podlahové krytiny
 • po zaschnutí anhydritu ( cca 3 dny ) je vhodné zbroušení vrchního šlemu-povlaku zejména anhydritový podklad se přebrousí kotoučem o zrnitosti 40. Pokud dojde k jejímu zaschnutí, ucpou se kapilární otvory na jeho povrchu, vlhkost potom nemůže odcházet ven a tím se prodlouží doba vysychání.

  zbytkové vlhkosti podkladů:

  - anhydrit s podlahovým topením 0,3% CM

  - anhydrit bez podlahového topení 0,5% CM

  - beton s podlahovým topením 1,8% CM

  - beton bez podlahového topení 2% CM

  pro měření je nutno odebrat vzorek podkladu z jeho spodní části ( vysekne se otvor cca 3x3 cm ), před zalitím teplovodních hadic podlahovou hmotou ( anhydritem, beton.potěrem) je vhodné označit 1-2 místa k odebrání vzorku ( mezi hadicemi, aby nedošlo k jejich poškození )

 • POZOR po konci  top. cyklu je vhodné co nejdříve ( cca do týdne, pokud je zbytková vlhkost ok ) instalovat podlahovou krytinu, při delší prodlevě mezi koncem top. cyklu a montáží podlahy je předpoklad, že by si podklad ( beton, anhydrit ) mohl "natáhnout" okolní vzdušnou vlhkost, potom by bylo nutné natápět znovu, je tedy vhodné vše naplánovat tak aby při konci top, cyklu byl již materiál připraven a aklimatizován na stavbě.
 • Doporučená teplota při montáži je 18 - 20 stupňů Celsia.
 • Udržujte relativní vlhkost vzduchu v místnosti v rozmezí 40 – 60 %. Tato hodnota je optimální nejen pro parkety, ale i pro lidské zdraví.
 • Používáte-li podlahové topení pouze při "topné sezóně" je nutné vždy na začátku tohoto topného cyklu dosáhnou plného výkonu pozvolna (v průběhu cca 10 dnů). Povrchová teplota dokončené podlahy nesmí nikdy v žádnémb odě přesáhnout 26 stupňů C, to platí i pro teplotu pod koberci, nábytkem apod.