ÚDRŽBA
PARKETY, TŘÍVRSTVÉ DŘEVĚNÉ PODLAHY, LAMINÁTOVÉ PODLAHY


- běžné vytírání mopem mop dostatečně vyždímaný ve vodě s přídavkem čistícího
prostředku, dbát na to, aby se na podlaze netvořili kaluže
vody, nepřelít květináče apod. lze vytírat i na sucho, nebo
vysávat.


- nábytek opatřit filcovými podložkami zvláště při stěhování nábytku je nebezpečí
poškrábání i v případě, že bylo lakováno vysokozátěžovými
laky, filcovými podložkami je vhodné opatřit i nábytek s kte-
rým se běžně pohybuje, židle, křesla. Kolečková křesla je nut-
no vyměnit za kluzáky s filcem, nebo použít podložky pod ko-
lečková křesla tomu určené. Lokální oprava lakované podlahy
je problematická a viditelná. Před hlavní vchod i za něj, se dopo-
ručuje rohožka nebo čistící zóna, aby se zabránilo zanášení ne-
čistot a kamínků do místnosti,které by mohly podlahu poškrábat.


- udržovat relativní vlhkost vzduchu mezi 40-60 % v období kdy není topná sezóna
je většinou tento problém vyřešen přirozeným větráním. Klima-
tické podmínky v tomto období řeší tuto věc sami a většinou
není potřeba se jimi zvlášť zabývat.V období topné sezóny, kdy
se převážně topí a nevětrá, může relativní vhlkost vzduchu kles-
nou na 30% a méně. V tomto případě hrozí sesichání dřevěných
dílců a tvoření spár. Masivní dřevěné parkety/vlysy jsou na změ-
nu klimatických podmínek náchylnější než třívrstvá podlaha,
nebo laminátová. Doporučuje se použití zvlhčovačů vzduchu,
nebo použití nádoby s vodou tak, aby se mohla voda volně od-
pařovat.(závěsné odpařovače na radiátory, apod.).


- podlahové vytápění - místnost i podlaha musí mít možnost před pokládkou dosáhnout
  běžnou pokojovou teplotu
- konstrukce podlahy musí mít vrstvu pro rozvod tepla, kerá zaru-
  čuje vyrovnanou teplotu po celé podlahové ploše, aby se zabrá-
  nilo lokálním, nadměrně vysokým teplotám
- celá plocha nemusí být vytápěna v případě, že se jedná o systém
  teplotní pohody, který doplňuje běžné vytápění, teplota tohoto
  systému je značně nižší než je přípustné maximum 26 stupňů C
- podlahová krytina musí mít nízkou odolnost vůči prostupu tepla
  ( vícevrstvé podlahy v síle do 15mm )
- musí být možné řídit a omezovat povrchovou teplotu s vysokou
  přesností. Teplotu na přívodu je nutné zvyšovat pomalu o cca
  5 stupňů C během 24 h.
- povrchová teplota dokončené podlahy nesmí nikdy v žádném
  bodě přesáhnout 26 stupňů C, to platí i pro teplotu pod koberci,
  nábytkem apod.