Výtvarná soutěž pro děti 

Nabídka základním školám.

Informační centrum bezpečnosti potravin (dále ICBP) nabízí základním školám:

Ministerstvo zemědělství vyhlašuje výtvarnou soutěž "Víš, co jíš? Zdravě a s chutí", která je určena dětem z přípravných tříd a 1. – 3. tříd základních škol. Tématem soutěže je výtvarné znázornění představy zdravých a chutných potravin očima dětí. Soutěžící děti by ve svých dílech měli zachytit potraviny, které považují za prospěšné zdraví a které mají rádi a považují za chutné. Uzávěrka pro odeslání soutěžních prací je 15. května 2014. Rádi bychom Vás požádali o spolupráci při propagaci této soutěže. Vítězné práce budou oceněny hodnotnými cenami, které jsou dle našeho názoru pro děti věkové kategorie, pro které je soutěž určena, velmi motivační.


Více na:
http://www.bezpecnostpotravin.cz/vytvarna-soutez-pro-deti-vis-co-jis-zdrave-a-s-chuti.aspxPojďte aktivně ovlivnit rozvoj našeho území v dalších letech 

Vážení příznivci MAS , prosíme všechny, kdo se chce aktivně podílet na tvorbě Integrované strategie rozvoje území a přispět tak ke správnému nastavení priorit a cílů, aby se stali členy tématických skupin. V příštím plánovacím období má MAS přerozdělovat finance z více operačních programů, a proto je velmi žádoucí, aby aktivní aktéři území pomohli správně nastavit konkrétní rozvojové cíle a aktivity. Není nutné, aby členové pracovních skupin byli členové MAS, ale aby to byli aktivní lidi, jímž rozvoj daného území není lhostejný. Předpokládá se několik schůzek pracovních skupin s tvůrci strategie. Účast na jednání pracovních skupin bude honorovaná.

 

Kontaktní osobou pro tématické pracovní skupiny ISRÚ je sl. Zuzana Brixová, tel.: 602 357 001, e- mail: masbcr@seznam.cz Více v přiložené výzvě.

 

Přílohy ke stažení: 20140415200750_vyzva_pracovniskupiny.pdf