Údržba dřevěných vrstvěných podlah

Dřevěné podlahy jsou určeny pro užití v obytných prostorech za normálních klimatických podmínek. Dřevěná podlaha není vhodná do koupelen a příliš vlhkých prostor. Velkou výhodou podlahy je její snadná údržba.
Přírodní původ podlahy na jedné straně vytváří neopakovatelnou různorodost barevnosti a struktury podlahy, ale na straně druhé dřevo tzv."dýchá". Znamená to, že materiál a klima místnosti na sebe vzájemně působí. Velké změny teploty a relativní vlhkosti způsobují objemové změny dřevěných prvků. Při vysoké vlhkosti okolí přijímá dřevěná podlaha vlhkost a zvětšuje svůj objem. Naopak při suchém okolí se dřevo vysušuje a zmenšuje svůj objem. Důsledkem toho je tvorba drobných spár mezi sraženými prvky, zejména během topného období ( Objemové změny jsou u vrstvených podlah minimální ) . Nehodnoťte toto negativně, nýbrž jako důkaz přirozenosti dřevěné podlahy. Doporučujeme během topného období dodatečné zvlhčování vzduchu, které je prospěšné nejen Vaší podlaze, ale i Vašemu zdraví. U dřevěné podlahy dochází dále k barevným změnám vlivem světla. Lak, který má UV ochranu, nedokáže změně barevnosti zamezit. Tyto změny podtrhují přírodní původ podlahy.
Mechanickým poškozením podlahy (škrábance, vtisky apod.) můžete předejít šetrným zacházením s podlahou (např. při stěhování nábytku jej nadzvednete, pod kolečkové židle umístíte podložky, nebudete po podlaze chodit v botech s kamínky, které mohou povrchovou úpravu poškrábat a tím dochází k rychlejšímu opotřebení podlahy apod.).
Dřevěná podlaha vyžaduje pravidelnou údržbu a čištění dle povrchové úpravy – rozdíl mezi lakem a olejem. Dřevěnou podlahu vytíráme vlhkým mopem, nikde ne mokrým (případně použijte vysavač), a přidáváme speciální prostředky určené na čištění podlah podle povrchové úpravy.
V případě opotřebení povrchu je u podlahy možná renovace – tj. její kompletní přebroušení a opětovné nanesení povrchové úpravy. Renovace provádí specializované firmy.

Podlahové oleje


Rady a doporučení

  • optimální podmínky v místnosti s dřevěnou podlahou jsou 20oC a 45% až 60% relativní vlhkosti vzduchu
  • extrémně namáhané plochy chraňte koberci, podložkami (zejména u kolečkových židlí), nohy pohyblivých částí nábytku podlepte měkkými podložkami
  • ani tvrdé dřeviny používané na dřevěných podlahách nesnesou enormní dobové zatížení (jehlové podpatky mohou poškodit nášlapnou vrstvu)
  • pravidelným užíváním speciálních čistících prostředků můžete podstatně prodloužit životnost podlahy
  • nově nalakované nebo naolejované podlahy po renovaci začněte používat teprve po dokonalém zaschnutí a vytvrdnutí poslední vrstvy laku nebo oleje (obvykle 24 hodin po nanesení poslední vrstvy)
  • při podlahovém topení dodržujte maximální teplotu podlahy a náběhová topný režim
  • u olejovaných povrchů doporučujeme v prvních 20 dnech pouze vysávání a vytírání mopem navlhčeným v čisté vodě. Po této době je při denním čistění vhodné přidávat speciální prostředek pro olejované povrchy a vytírat nejlépe bavlněnou látkou (umělé materiály jako např. mirkoplyš rozdírají ochrannou vrstvu)
  • lakovanou podlahu voskujte a leštěte kdykoli začíná vykazovat známky opotřebení, zhruba jednou nebo dvakrát ročně.